Als u een beschuldiging voor fraude krijgt, dan is één van de onvermijdelijke gevolgen dat u geregistreerd wordt in CIS en FISH. Dit zijn de zogenaamde EVR registers. EVR staat voor Extern Verwijzings Register. De bewijslast voor deze beschuldiging is erg zwaar en rust op verzekeraar. Die beroept zich immers op fraude als reden om niet uit te hoeven keren en moet dit desgewenst bewijzen.

Verzekeraars willen met deze externe registratie andere verzekeraars waarschuwen.

Is de beschuldiging van fraude al beschadigend, onderschat ook de gevolgen van het EVR systeem niet.
Dit waarschuwingssysteem kent namelijk ook een vervelend neven-effect; u kunt zich vrijwel nergens meer verzekeren. Meestal is de enige oplossing De Vereende, de verzekeraar voor onverzekerbare risico’s. Deze rekent echter als premies de driedubbele hoofdprijs en u bent hier zeker 7-8 jaar toe verplicht. Zo lang blijft een EVR registratie namelijk staan. Daarnaast hebben meerdere financiële instellingen toegang, dus ook uw bank of uw financieringsinstelling. De emotionele en financiële impact van de beschuldiging en de registratie is immens.
Zeker als u voor het eerst met een sanctie te maken krijgt (first-offender) is het belangrijk dat er ook gekeken wordt naar de basis voor de beschuldiging. Is deze wel terecht, zijn de bewijzen zo hard dat verzekeraar er ook aangifte van kan doen (Fraude is immers een strafbaar feit) en is het proportionaliteitsbeginsel wel toegepast. Al deze afwegingen worden meestal niet gemaakt door verzekeraars en ze roepen het woord ‘fraude’ tegenwoordig al heel snel. Uit de praktijk blijkt vaak te snel en zonder goede afweging.

“En de gewone burger schrikt alleen al van de beschuldiging …”

Ze dreigen ermee omdat ze het pas hoeven te bewijzen zodra u bezwaar aantekent tegen deze beslissing. En ze weten ook dat u dit niet weet!
En als ze al wel dreigen, maar ze doen geen aangifte, dan is dat een signaal dat ze bluffen om u maar klein te krijgen. Zij weten dat ze de beschuldiging eerst niet hoeven te bewijzen, maar pas na bezwaar.

U hoeft hier dus niet zomaar voetstoots mee akkoord te gaan, maar u moet wel weten hoe u hiertegen in verweer moet komen.

Claimshulp heeft een eigen onderzoeker die weet hoe de ‘bewijzen’, die verzekeraar aanvoert, op waarde te schatten en hoe deze opnieuw te wegen. Bovendien kan hij de vele losse eindjes in de “bewijzen” van verzekeraar ontrafelen en in het juiste perspectief plaatsen. Kortom: hij zorgt er voor dat er van het “bewijs”aan de zijde van verzekeraar niets of weinig meer overblijft. Vervolgens verwerkt Claimshulp deze informatie in een goede directieklacht. In verreweg de meeste gevallen keert verzekeraar daarna op zijn schreden terug, trekt de beschuldiging en de registraties in en gaat de schade betalen.

En is daarna toch een Rechtszaak de enige oplossing, dan heeft Claimshulp de juiste weg naar een jurist of advocaat met dit specialisme.

MEER INFORMATIE?
Bel of mail ons. 088-2524674 of info@claimshulp.nl

Uw gegevens

 

Controle