Als u een beschuldiging voor fraude krijgt, dan is één van de onvermijdelijke gevolgen dat u geregistreerd wordt in CIS en FISH. Dit zijn de zogenaamde EVR registers. EVR staat voor Extern Verwijzings Register. De bewijslast voor deze beschuldiging is erg zwaar en rust op verzekeraar. Die beroept zich immers op fraude als reden om niet uit te hoeven keren en moet dit desgewenst bewijzen.

Verzekeraars willen met deze externe registratie andere verzekeraars waarschuwen.

Is de beschuldiging van fraude al beschadigend, onderschat ook de gevolgen van het EVR systeem niet.
Dit waarschuwingssysteem kent namelijk ook een naar neven-effect; u kunt zich haast niet meer of tegen veel slechtere voorwaarden verzekeren. Meestal is de enige oplossing De Vereende, de verzekeraar voor onverzekerbare risico’s. Deze rekent echter als premies de driedubbele hoofdprijs en u bent hier zeker 7-8 jaar toe verplicht. Zo lang blijft een EVR registratie namelijk staan. De emotionele en financiële impact van de beschuldiging en de registratie is immens.
Zeker als u voor het eerst met een sanctie te maken krijgt (first-offender) is het belangrijk dat er ook gekeken wordt naar de beschuldiging. Is deze wel terecht, zijn de effecten van de beschuldiging en registratie niet buitenproportioneel, Is de beschuldiging dermate hard dat verzekeraar er ook aangifte van durft te doen (Fraude is immers een strafbaar feit), de afweging van die effecten (is de maatregel EVR niet te zwaar, het proportionaliteitsbeginsel) Al deze afwegingen worden vaak niet gemaakt door verzekeraars en ze roepen het woord ‘fraude’ tegenwoordig al heel snel.

Ze dreigen ermee omdat ze het pas hoeven te bewijzen zodra u bezwaar aantekent tegen deze beslissing. En als ze al wel dreigen, maar ze doen geen aangifte, dan is dat een signaal dat ze bluffen om u maar klein te krijgen. Zij weten dat ze de beschuldiging eerst niet hoeven te bewijzen, maar pas na bezwaar. En ze weten ook dat u dit niet weet!

“DE GEWONE BURGER SCHRIKT ZICH AL WEZENLOOS VAN DE BESCHULDIGING…”

U hoeft hier dus niet zomaar voetstoots mee akkoord te gaan. Maar u moet wel weten hoe dit proces van bezwaar maken te voeren. En laten we eerlijk zijn: de gewone burger schrikt zich al wezenloos van de beschuldiging, ze voelen zich in hun eer aangetast maar zijn niet in staat om hier gemotiveerd verweer tegen te voeren.

Claimshulp beschikt binnen haar netwerk van experts en tactisch deskundigen over meer dan voldoende manieren een dergelijke procedure te voeren. Wij beschikken over de expertise om te beoordelen of de frauderegistratie terecht en/of proportioneel heeft plaatsgevonden.

MEER INFORMATIE?
Bel of mail ons. 06-14182023 of info@claimshulp.nl

Uw gegevens

 

Controle