WAT DOET CLAIMSHULP EN WAT ZIJN EVENTUELE KOSTEN?

hoe werkt Claimshulp :
Wij staan een persoonlijke aanpak voor. Het zijn per slot van rekening geen dingen waar je gemakkelijk over praat. Als u schade heeft aan opstal en / of inboedel dan gaan wij persoonlijk met u in gesprek. We gaan dan samen de oorzaak en de veroorzaakte schade in kaart brengen en met een rapportage indienen bij uw verzekeraar. Dit kan bij u thuis, bij ons op kantoor, via email of op een plek van uw voorkeur. Wij kunnen dan namens u de volledige verdere afwikkeling verzorgen. En mocht verzekeraar daarna alsnog een expert inschakelen, dan schakelen wij moeiteloos door naar de positie van contra expert en kunnen wij die procedure correct afwikkelen.

Algemeen:
Ons basis uurtarief bedraagt € 135,00 ex btw (€ 163,35 in btw) per uur. Wij maken altijd gebruik van experts die zijn ingeschreven in het Nivre register. 

partikuliere contra expertise? Uw verzekeraar heeft de dekking onder de polis erkend en heeft een expert ingeschakeld? U bent het niet eens met de vaststelling door hem van de schade? Dan heeft u altijd het recht op contra expertise. Wij brengen geen voorschot in rekening. 

Bedrijfsmatige contra expertise? Bij bedrijfsmatige contra expertises brengen wij altijd een voorschot van € 750,00 ex btw in rekening omdat bedrijven niet de bescherming hebben van BW 7:959 en BW 7:963 lid 6. Wij declareren achteraf aan verzekeraar. Het kan voorkomen dat de verzekeraar minder vergoed op basis van polisvoorwaarden. Het verschil wordt in dat geval verrekend met het voorschot. 

Is de dekking nog niet erkend of is de vergoeding afgewezen? Omdat de dienstverlening van Claimshulp verder gaat dan die van een reguliere contra expert (belangenbehartiging) vragen wij een voorschot van € 750,00 exclusief btw (€ 907,50 inclusief btw) voor de eerste beoordeling van de afwijzing en een analyse door onze expert. Daarna gaan we met u in overleg over de haalbaarheid van een bezwaar tegen de verzekeraar. 

Auto/motor expertise. Enige uitzondering op bovenstaande is een contra expertise motorvoertuig. Daar hebben wij een tweetrapsraket voor. Eerst een eenzijdige expertise door onze expert (vast tarief tarief € 250,00 inclusief btw) en als de expert de contra haalbaar acht een aanvullende vaste vergoeding van € 500,00 inclusief btw voor de rest van de procedure. Slaagt de contra expertise, dan vergoedt uw verzekeraar vrijwel altijd deze kosten. 

Directieklacht procedures:
Als u een afwijzende beslissing van een verzekeraar aan wilt vechten dan gebeurt dit via een directieklacht. Ook als u het voornemen heeft naar het Kifid of de Rechter te gaan is voorafgaand de directieklacht verplicht.

Op basis van jarenlange ervaring hebben wij gemerkt dat na de directieklacht vaak de zaak alsnog naar volle tevredenheid wordt opgelost. Voor een directieklacht procedure geldt een fixed fee van € 500,00 inclusief btw en exclusief onderzoekskosten om de feiten te verzamelen die nodig zijn voor deze klachtprocedure.

Is er een aanvullende expert nodig, dan wordt deze berekend op het algemene uurtarief (zie hiervoor onder “algemeen”) met een voorschot van € 750,00 ex btw (€ 907,50 in btw).

Fraudebegeleiding:
Heeft verzekeraar niet alleen de schade afgewezen maar ook u beschuldigd van fraude, dan dienen wij, naast de directieklacht procedure (zie hiervoor) een tegenonderzoek te starten naar de bevindingen van de fraude-expert van verzekeraar.

Claimshulp weet als geen ander de “bewijzen” van verzekeraar te filteren. Alle kwesties op dit gebied tot nu toe hebben we gewonnen.

Dit onderzoek kent altijd het uurtarief genoemd onder “algemeen” samen met een voorschot van € 1.000,00 ex btw (€ 1.210,00 in btw), vermeerderd met de directieklacht ad € 500,00 inclusief btw. De uiteindelijke kosten worden achteraf gefactureerd.

Slaagt onze klacht, dan kunt u al deze kosten declareren bij uw verzekeraar.

Aansprakelijkheid:
Loopt u schade op door toedoen van een ander, dan moet de schade verhaald worden op de veroorzaker. Het aansprakelijk stellen en de gehele schuldvraagdiscussie doet Claimshulp (of uw rechtsbijstandsverzekering). 

Voor het begroten van de schade en het verkrijgen van feiten is vaak een expert nodig.

Voor deze procedure, waarvoor het algemene uurtarief geldt (zie onder “algemeen”) geldt een eerste voorschot voor expertise van € 1.250,00 exclusief btw (€ 1.512,50 inclusief btw) tenzij anders afgesproken. Wijst het onderzoek van de expert uit dat er verhaalskansen zijn, dan start de aansprakelijkstellingsprocedure met een voorschot van € 500,00 exclusief btw (€ 605,00 inclusief btw).  

error: Content is protected !!