WAT DOET CLAIMSHULP EN WAT ZIJN EVENTUELE KOSTEN?

hoe werkt Claimshulp :
Wij staan een persoonlijke aanpak voor. Het zijn per slot van rekening geen dingen waar je gemakkelijk over praat. Als u schade heeft aan opstal en / of inboedel dan gaan wij persoonlijk met u in gesprek. We gaan dan samen de oorzaak en de veroorzaakte schade in kaart brengen en met een rapportage indienen bij uw verzekeraar. Dit kan bij u thuis, bij ons op kantoor, via email of op een plek van uw voorkeur. Wij kunnen dan namens u de volledige verdere afwikkeling verzorgen. En mocht verzekeraar daarna alsnog een expert inschakelen, dan schakelen wij moeiteloos door naar de positie van contra expert en kunnen wij die procedure correct afwikkelen.

partikuliere contra expertise? (geen voorschot)

Uw verzekeraar heeft de dekking onder de polis erkend en heeft een expert ingeschakeld? U bent het niet eens met de vaststelling door hem van de schade? Dan heeft u altijd het recht op contra expertise. Wij brengen geen voorschot in rekening. Dit geldt voor inboedel-, opstal- en auto contra expertises. 

Bedrijfsmatige contra expertise? (voorschot € 750,00 ex btw).

Bij bedrijfsmatige contra expertises brengen wij wel een voorschot van € 750,00 ex btw in rekening omdat bedrijven niet de bescherming hebben van BW 7:959 en BW 7:963 lid 6. Wij declareren achteraf aan verzekeraar. Het kan voorkomen dat de verzekeraar minder vergoed op basis van polisvoorwaarden. Het verschil wordt in dat geval verrekend met het voorschot. 

Directieklacht procedure: (fixed fee € 500,00 inclusief btw).

Als u een afwijzende beslissing van een verzekeraar aan wilt vechten dan gebeurt dit via een directieklacht. Ook als u het voornemen heeft naar het Kifid of de Rechter te gaan is voorafgaand de directieklacht verplicht.

Op basis van jarenlange ervaring hebben wij gemerkt dat na de directieklacht vaak de zaak alsnog naar volle tevredenheid wordt opgelost. Voor een directieklacht procedure geldt een fixed fee van € 500,00 inclusief btw en exclusief onderzoekskosten om de feiten te verzamelen die nodig zijn voor deze klachtprocedure.

Is er een aanvullende expert nodig, dan wordt deze berekend op het algemene uurtarief (zie hiervoor onder “algemeen”) met een voorschot van € 750,00 ex btw (€ 907,50 in btw).

Fraudebegeleiding: (voorschot € 1.510,00 incl. btw). 

Heeft verzekeraar niet alleen de schade afgewezen maar ook u beschuldigd van fraude, dan dienen wij – naast de directieklacht procedure (zie hiervoor) – een tegenonderzoek te starten naar de bevindingen van de fraude-expert van verzekeraar.

Claimshulp weet als geen ander de “bewijzen” van verzekeraar te filteren. Alle kwesties op dit gebied tot nu toe hebben we gewonnen.

Dit onderzoek kent altijd het uurtarief genoemd onder “algemeen” samen met een voorschot van € 1.000,00 ex btw (€ 1.210,00 in btw), vermeerderd met de directieklacht ad € 500,00 inclusief btw. De uiteindelijke kosten worden achteraf gefactureerd.

Slaagt onze klacht, dan kunt u al deze kosten declareren bij uw verzekeraar.

Aansprakelijkheid: (voorschot € 1.512,50 inclusief btw).

Loopt u schade op door toedoen van een ander, dan moet de schade verhaald worden op de veroorzaker. Het aansprakelijk stellen en de gehele schuldvraagdiscussie doet Claimshulp (of uw rechtsbijstandsverzekering). Heeft u geen rechtsbijstandsverzekering, lees dan hieronder bij ‘overige consumentengeschillen’. 

Voor het begroten van de schade en het verkrijgen van feiten is vaak een expert nodig.

Voor deze procedure, waarvoor het algemene uurtarief geldt (zie onder “algemeen”) geldt een eerste voorschot voor expertise van € 1.250,00 exclusief btw (€ 1.512,50 inclusief btw) tenzij anders afgesproken. Wijst het onderzoek van de expert uit dat er verhaalskansen zijn, dan start de aansprakelijkstellingsprocedure met een voorschot van € 500,00 exclusief btw (€ 605,00 inclusief btw).

Overige consumentengeschillen: (fixed fee € 907,50 inclusief btw). 

Voor alle overige consumenten geschillen die buitengerechtelijk (dus zonder gerechtelijke procedure) kunnen worden opgelost kennen wij een fixed fee van € 907,50 inclusief btw (€ 750,00 excl. btw) waarvoor de gehele buitengerechtelijke procedure gevoerd kan worden. Dit varieert van burengeschillen tot wanprestaties en slecht geleverd werk. Wel komen hier nog -indien noodzakelijk- separaat expertisekosten bij als er een deskundige moet worden ingeschakeld. 

Algemeen:

Ons basis uurtarief bedraagt € 140,00 ex btw (€ 169,40 in btw) per uur. Wij maken vrijwel altijd gebruik van experts die zijn ingeschreven in het Nivre register. Voor consumentenkwesties mogen overigens geen eisen worden gesteld aan de Nivre inschrijving. Dit is door de Hoge Raad bepaald. Ook mogen verzekeraars geen maximale vergoedingen voorschrijven conform de polisvoorwaarden. Onze tarieven voldoen namelijk aan de zogenaamde dubbele redelijkheidstoets en het Burgerlijk Wetboek verplicht dat de verzekeraars de kosten van onze dienstverlening niet mogen beperken. 

error: Content is protected !!