Wat doet Claimshulp en wat zijn eventuele kosten?

hoe werkt Claimshulp :
Wij staan een persoonlijke aanpak voor. Het zijn per slot van rekening geen dingen waar je gemakkelijk over praat. Als u schade heeft aan opstal en / of inboedel dan gaan wij persoonlijk met u in gesprek. We gaan dan samen de oorzaak en de veroorzaakte schade in kaart brengen en met een rapportage indienen bij uw verzekeraar. Dit kan bij u thuis, bij ons op kantoor, via email of op een plek van uw voorkeur. Wij kunnen dan namens u de volledige verdere afwikkeling verzorgen. En mocht verzekeraar daarna alsnog een expert inschakelen, dan schakelen wij moeiteloos door naar de positie van contra expert en kunnen wij die procedure correct afwikkelen.

Algemeen:
Ons basis uurtarief bedraagt € 135,00 ex btw (€ 163,35 in btw) per uur.

Contra expertise:
Uw verzekeraar heeft een expert ingeschakeld en u bent het niet eens met de vaststelling door hem van de schade? Dan heeft u altijd het recht op contra expertise. Zodra de Akte van Benoeming is afgegeven brengen wij u geen kosten/voorschot in rekening. Wij declareren achteraf aan verzekeraar.

Directieklacht procedures:
Als u na het gesprek een afwijzende beslissing van een verzekeraar aan wilt vechten en contra expertise is niet mogelijk, dan gebeurt dit via een directieklacht. Ook als u het voornemen heeft naar het Kifid of de Rechter te gaan is voorafgaand de directieklacht verplicht. Op basis van jarenlange ervaring hebben wij gemerkt dat na de directieklacht vaak de zaak alsnog naar volle tevredenheid wordt opgelost. Voor een directieklacht procedure geldt een fixed fee van € 450,00 inclusief btw en exclusief onderzoekskosten om de feiten te verzamelen die nodig zijn voor deze klachtprocedure. Is er een aanvullende expert nodig, dan wordt deze berekend op het algemene uurtarief (zie hiervoor onder “algemeen”.

Fraudebegeleiding:
Heeft verzekeraar niet alleen de schade afgewezen maar ook u beschuldigd van fraude, dan dienen wij, naast de directieklacht procedure (zie hiervoor) een tegenonderzoek te starten naar de bevindingen van de fraude-expert van verzekeraar. Claimshulp weet als geen ander de “bewijzen” van verzekeraar te fileren. Alle kwesties op dit gebied tot nu toe hebben we gewonnen. Dit onderzoek kent altijd een voorschot afhankelijk van de complexiteit (vermeerderd met de directieklacht ad € 450,00 inclusief btw) en wordt achteraf gefactureerd op het uurtarief. Slaagt onze klacht, dan kunt u al deze kosten declareren bij uw verzekeraar.

Aansprakelijkheid:
Loopt u schade op door toedoen van een ander, dan moet de schade verhaald worden op de veroorzaker. Het aansprakelijk stellen en de gehele schuldvraagdiscussie doet Claimshulp. Voor het begroten van de schade en het verkrijgen van feiten is vaak een expert nodig. Voor deze procedure geldt altijd een voorschot van € 1.000,00 inclusief btw (tenzij anders afgesproken).

WIJ STAAN U GRAAG TE WOORD
Wilt u meer weten over de hulp van claimshulp.nl? mail naar info@claimshulp.nl of bel 088-2524674