WAT DOET CLAIMSHULP EN WAT ZIJN EVENTUELE KOSTEN?

hoe werkt Claimshulp :
Wij staan een persoonlijke aanpak voor. Maar we kunnen van lucht niet leven. Wij zijn daarom genoodzaakt onze kosten vooraf bij u in rekening te brengen maar als dit mogelijk is zijn wij ook niet te beroerd deze kosten voor u te gaan verhalen bij de veroorzaker van de ellende.

Lees hieronder een uitleg over onze kosten en onze mogelijkheden. 

Algemeen:

Ons basis uurtarief is € 135,00 (€ 163,35 incl. btw) per uur exclusief btw + € 0,60 cent per kilometer. Wij werken uitsluitend nadat wij een voorschot betaald hebben gekregen. Wij hebben deze beslissing moeten nemen nadat wij veel leergeld hebben moeten betalen. 

Indien wij naar de rechter moeten (kan voor zaken met een belang van < € 25.000,00) dan verschieten de kosten van kleur. Dit omdat er dan verregaande kennis van het juridisch systeem nodig is. Voor die kosten is het de rechter die bepaalt wat hiervoor vergoed gaat worden. Ons tarief vanaf dit moment is dan € 150,00 exclusief btw / € 181,50 inclusief btw per uur. 

voorschotten. 

Voor alle onderdelen met * geldt dat wij u een eerste voorschot in rekening brengen van € 750,00 ex btw (€ 907,50 inclusief btw). Ook is het mogelijk dat er na dit eerste voorschot nog aanvullende voorschotten volgen als we meer tijd nodig hebben. Na afwikkeling van de zaak gaan wij niet vergoedde kosten verrekenen met dit voorschot. Wordt wel alles vergoed, dan krijgt u alle voorschotten terug. 

De enige uitzondering is de contra expertise (**) onder verzekeringsdekking mits verzekerde een consument is. Hiervoor rekenen wij geen voorschot zodra de akte van benoeming wordt mede ondertekend. Die wordt vooraf aangevraagd en pas na ondertekening van dit document gaan wij de expert activeren. 

**contra expertise? 

Onder het kopje “contra expertise” hebben wij uitgelegd wat contra expertise is en wat Claimshulp hierin kan betekenen. De ervaring leert dat schadevergoedingen na inschakeling van de contra expert altijd hoger uitpakken dan eerder voorgesteld.

Verzekeraars vergoeden in de regel onze kosten volledig. Maar ze kunnen wel stellen dat een deel van de kosten niet zijn ter vaststelling van schade, maar voor belangenbehartiging. Het is dus geen automatisme dat altijd onze kosten door verzekeraar worden vergoed. Onder de werking van BW 7:959 vallen namelijk alleen de kosten ter vaststelling van schade. 

Dit komt echt heel zelden voor en de kans is klein, maar niet geheel onmogelijk. Als dit het geval is dan zullen wij het verschil met een toelichting alsnog factureren. 

Consumenten hebben ook de bescherming van BW 7:963 lid 6, die zegt dat de kosten van de contra niet mogen worden beperkt. *Bedrijven hebben deze bescherming niet. Daarom geldt daar wel het reguliere voorschot van € 750,00 ex btw. 

* Directieklacht procedure: 

U heeft uitsluitend recht op een contra expert als de schade onder de dekking van de polis valt. Is de schade afgewezen, dan is er ook geen dekking voor de kosten van de contra expert. Dan is de directieklacht procedure de enige oplossing.

Als u een afwijzende beslissing van een verzekeraar aan wilt vechten dan gebeurt dit via een directieklacht. Ook als u het voornemen heeft naar het Kifid of de Rechter te gaan is voorafgaand de directieklacht verplicht.

Op basis van jarenlange ervaring hebben wij gemerkt dat na de directieklacht vaak de zaak alsnog naar volle tevredenheid wordt opgelost.  Wel is soms een aanvullend *expertiserapport nodig om de directieklacht te kunnen onderbouwen. 

*Aansprakelijkheid: 

Loopt u schade op door toedoen van een ander, dan moet de schade verhaald worden op de veroorzaker. Het aansprakelijk stellen en de gehele schuldvraagdiscussie doet u zelf of -als u die heeft- uw rechtsbijstandsverzekering.

In de regel is er een aanvullend *expertiserapport nodig en uit ervaring weten wij dat rechtsbijstandsverzekeraars die op voorhand niet vergoeden. Heeft u geen rechtsbijstandsverzekering, lees dan hieronder bij ‘overige consumentengeschillen’.

*Verhalen autoschade na een aanrijding.

Ook hierin kunnen wij u van dienst zijn. Wij stellen wederpartij aansprakelijk en gaan de discussie aan. En zorgen voor een aanvullend *expertiserapport waarmee we de claim kunnen onderbouwen.  

*Overige consumentengeschillen:  

Voor alle overige consumenten geschillen die buitengerechtelijk (dus zonder gerechtelijke procedure) kunnen worden opgelost gaat onze juridische afdeling voor u de strijd aan. Dit varieert van burengeschillen tot wanprestaties en slecht geleverd werk. Wel komen hier nog -indien noodzakelijk- separaat *expertisekosten bij als er een deskundige moet worden ingeschakeld. Deze tarieven, afgestemd op uw specifieke probleem, worden dan separaat met u besproken.

error: Content is protected !!