Wat zijn de kosten voor onze dienstverlening:

Alleen u als verzekerde kunt de kosten voor de bijstand declareren bij verzekeraar. Zo is het bij wet geregeld in Nederland. Dit betekent dat u als onze opdrachtgever in eerste instantie verantwoordelijk bent voor de betaling van de kosten voor bijstand en contra expertise, zo verzekeraar deze om wat voor reden dan ook niet wil betalen.
Om rechtstreeks te kunnen declareren draagt u uw rechten op deze vergoeding over aan Claimshulp. Betaalt verzekeraar de kosten volledig, dan betalen wij het eventuele voorschot terug.
Slechts in uitzonderingsgevallen kunnen wij van deze regel afwijken.

Basistarief:
Werkzaamheden Claimshulp en ingeschakelde experts: € 125,00 ex btw per uur.
De kosten voor advocaten en incasso wordt rechtstreeks met u afgesproken.

Wij brengen voor onze kosten voorschotten in rekening. Daarbij kennen wij als start de navolgende voorschotten:

Casco (bijvoorbeeld opstal of inboedel):
contra expertise partikulier geen voorschot.
contra expertise bedrijven voorschot € 750,00.

Aansprakelijkheid:
eenzijdige expertise (geen auto of motor) € 750,00
contra expertise (geen auto of motor) € 750,00
juridische of verzekeringstechnische begeleiding € 500,00

Voor enkele soorten van dienstverlening hebben wij vaste tarieven:
auto eenzijdige expertise € 150,00 (vaste prijs)
auto contra expertise € 650,00 (vaste prijs)
directieklacht € 375,00 (vaste prijs)

fixed price:
Wilt u weten waar u aan toe bent en geen verrassingen krijgen, dan kunnen wij u ook een fixed price voor de complete procedure aanbieden. Dit wordt individueel afgesproken op basis van een inschatting van het werk dat noodzakelijk is.

No cure No pay:
In sommige gevallen kunnen wij u No cure No pay aanbieden. U dient dan wel akkoord te gaan met betaling van de schadevergoeding aan Claimshulp waarna u de schadevergoeding minus het NcNp bedrag op uw bankrekening ontvangt. Het percentage wat wij voor deze dienst rekenen is 20% van de uiteindelijke schadevergoeding.

vergoeding verzekeraar bij fixed price en NcNp:
Deze regeling kent het risico dat het door u betaalde bedrag niet overeenstemt met de dubbele redelijkheidstoets waardoor uiteindelijk een deel van de uiteindelijke vergoeding verhaalbaar is bij verzekeraar. Wij zullen u aan het einde van de rit de werkelijke kosten opgeven waarna u voor vergoeding hiervan terecht kunt bij uw verzekeraar.

WIJ STAAN U GRAAG TE WOORD
Wilt u meer weten over de incassohulp van claimshulp.nl? Schrijf uw vraag in het antwoordformulier of bel ons op 06-14182023

Uw gegevens

 

Controle