specialisten in verkeersschade

Waar Claimshulp zich met name richt op alle schade met betrekking tot opstal- en inboedelverzekeringen, fraude en aansprakelijkheidsschades, kunt u ook andere schade lijden waarbij u hulp kunt gebruiken. Denkt u hierbij aan een claim door schade, opgelopen in het verkeer, omdat u door een ander bent aangereden. U wilt een contra-expertise inschakelen, een klacht indienen tegen afwijzing van schade of erger, u wordt beticht van fraude terwijl dat absoluut niet terecht is. Ook daarin kunnen wij u hulp bieden samen met onze partner 112schade.nl.
VERTROUWEN OP DESKUNDIGHEID
Vorderingen moeten betaald worden. En dat proces om te komen tot betaling moet betaalbaar zijn ten opzichte van de te incasseren vordering. Met een oplossing in de gemoedelijke sfeer kan veel meer en sneller resultaat worden geboekt, maar soms is de Rechter er echt bij nodig. Onze partner 112schade.nl is specialist op dit gebied.
Informeer bij Claimshulp.nl in voor meer informatie omtrent de mogelijkheden voor begeleiding in verkeersschades en de daaraan gekoppelde dienstverlening. En is uiteindelijk toch de rechter nodig, zelfs dan begeleiden de specialisten u.
KOSTEN
De begeleiding door 112schade.nl is altijd zonder kosten. Maar u kunt uw vraag om begeleiding gewoon via Claimshulp indienen. Mocht namelijk aanvullende begeleiding noodzakelijk zijn in de vorm van onderzoekers e.d. dan werken 112schade en Claimshulp gezamenlijk aan uw kwestie voor het bereiken van het beste resultaat.

De kosten die gepaard gaan met de dienstverlening worden verhaald op de andere partij.

Klik hier voor het melden van schade
WIJ STAAN U GRAAG TE WOORD
Wilt u meer weten over de begeleiding van verkeersschade? Neem dan contact op. Wij zijn bereikbaar via de chat (rechtsonder), via ons contactformulier, via de telefoon 088-2524674Of via email info@claimshulp.nl.